stichting

Alle initiatieven die verband houden met de geschiedenis en de toekomst van het kasteel en zijn locatie worden gecoördineerd en gerealiseerd door of namens de Stichting Erfgoed Ten Goye. Deze stichting is opgericht op 6 december 2017 en is gevestigd in ’t Goy. In haar statuten is de volgende doelstelling verwoord:
het bevorderen van de bekendheid met de geschiedenis, de toegankelijkheid en de beleefbaarheid van het voormalige
kasteelterrein van toenmalig kasteel Ten Goye aan de Wickenburghseweg in ’t Goy (gemeente Houten), dit in de ruimste
zin van het woord.

Sinds 1 juli 2021 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:

J.H. (Henk-Jan) Versluis, penningmeester

J.B.M (John) Venneman, secretaris

L.H.C. (Louis) Zijderveld, voorzitter

De Stichting Erfgoed Ten Goye is sinds 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en geregistreerd onder RSIN 858209779. Deze status is verifieerbaar via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

De stichting publiceert op deze pagina de meest recente versie van de vastgestelde jaarrekening, de begroting, het jaarverslag en het beleidsplan.