Deze website wordt de vindplaats voor alle beschikbare informatie over het middeleeuwse kasteel in 't Goy, over de Heren Utengoye (of Van of Ten Goye), hun familieleden en bondgenoten en over de gebeurtenissen die rond het kasteel hebben plaatsgevonden. Ook valt hier alles te vinden over over de stappen die gezet worden om deze geschiedenis zichtbaar te maken en over de Stichting Erfgoed Ten Goye, die zich inzet voor behoud en beheer van dit archeologisch rijksmonument en voor het vertellen van dit verhaal.Fundatie Ten Goye
sporen van een middeleeuws kasteel
bij de Wickenburghseweg in 't Goy

Vier eeuwen lang zijn onder een boomgaard aan de Wickenburghseweg in 't Goy de fundamenten bewaard gebleven van het middeleeuwse kasteel van de Heren Ten Goye, een belangrijke familie met veel invloed. In de 13e en 14e eeuw bepaalden zij vanuit dit kasteel de machtsverhoudingen in de regio.

In 2018 zijn de laatste bomen gerooid en in 2020 is er naast de toegang tot het kasteelterrein een nieuwe woning gebouwd. Op dat moment is ook een begin gemaakt met het toegankelijk maken van het kasteelterrein voor belangstellenden.

Van het kasteel zelf is niets meer te zien maar het landschap verraadt nog de plaats waar in de middeleeuwen geschiedenis werd geschreven. Sinds 2021 is het terrein opengesteld voor bezoekers (mei tot en met augustus, iedere dag tussen 8.00 en 20.00 uur). De komende jaren worden door de Stichting Erfgoed Ten Goye markeringen en informatiebordjes geplaatst om aan belangstellenden de bijzondere geschiedenis van het kasteel en haar bewoners te laten zien en de verhalen te vertellen.


De locatieHet kasteel werd tegen vijanden beschermd met wapens maar zeker ook door water. De sloten die het kasteelterrein omsluiten zijn een zichtbaar overblijfsel van de binnenste slotgrachten.